ZAKRES BADAŃ

Zakres badań i zabiegów wykonywanych w gabinecie:
• badanie refrakcji oczu przy użyciu autokeratorefraktometru (komputerowe badanie wzroku),
• badanie ostrości wzroku (z wykorzystaniem rzutnika optotypów i specjalnego ekranu),
• dobór szkieł korekcyjnych,
• badanie w biomikroskopie - dla oceny struktur przedniego odcinka oka i jego aparatu ochronnego,
• badanie dna oka - ocena tarczy nerwu wzrokowego, plamki żółtej, siatkówki,
• pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,
• kwalifikacje do operacyjnego leczenia: zaćmy, jaskry, powikłań ocznych cukrzycy, chorób siatkówki,
• badanie widzenia stereoskopowego oraz barwnego,
• badanie SOCT tylnego odcinka gałki ocznej (plamki, tarczy nerwu wzrokowego),
• badanie SOCT przedniego odcinka gałki ocznej (grubość rogówki, kąt przesączania),
• badanie angio OCT,
• zabieg usunięcia zaćmy wtórnej - kapsulotomia tylna laserem YAG firmy Zeiss,
• zabieg przeciwjaskrowy - irydotomia laserowa laserem YAG firmy Zeiss.Badania dodatkowe:
• retinoskopia
• gonioskopia
• badanie drożności dróg łzowychOrzecznictwo okulistyczne:
• zaświadczenia dla lekarzy medycyny pracy,
• zaświadczenia dla lekarzy uprawnionych do badań kierowców,
• opinie okulistyczne o uszczerbku na zdrowiu