CHOROBY OCZU - ZAĆMA

Zaćma (łac. cataracta) - jest chorobą soczewki polegającą na jej zmętnieniu. Jest bezbolesna. Najczęstsze jej objawy to: obniżenie ostrości wzroku, osłabienie kontrastu, osłabienie zdolności rozpoznawania barw. Okulary w tym wypadku nie pomagają. Często pacjenci nie rozumieją istoty choroby i sądzą, że jest to "błona na oku", która wymaga usunięcia. Niestety tak nie jest. Soczewka, która stała się zmętniała znajduje się wewnątrz oka i aby ją usunąć należy wykonać zabieg wewnątrzgałkowy. Leczenie kroplami nie przynosi poprawy.

 

Zabieg polega najczęściej na ultradźwiękowym rozdrobnieniu zmętniałej soczewki i usunięciu jej z torebki, w której się znajduje. Następnie chirurg umieszcza w miejsce usuniętej soczewki soczewkę sztuczną, która nigdy już nie mętnieje i zostaje na zawsze zamknięta wewnątrz oka.

Czasami słyszymy, że pomimo operacji zaćma powstała ponownie. Zdarza się, że tylna część torebki, w której umieszczona została sztuczna soczewka zmętnieje - jest to zaćma wtórna, która nie wymaga powtórnej operacji, lecz zabiegu laserowego. Po jego wykonaniu ostrość wzroku powraca zazwyczaj do stanu jak po operacji.


Należy pamiętać również, że zaćma nie jest chorobą tylko ludzi w podeszłym wieku. Może wystąpić w każdym wieku (zaćma dziecięca, młodzieńcza, starcza), jako zaćma powikłana w przebiegu innych chorób oczu (np. jaskra), jako zaćma następowa w przebiegu chorób ogólnoustrojowych (np. cukrzyca) lub po stosowaniu leków (np. sterydy). Może też powstać bardzo szybko po urazie oka jako zaćma pourazowa.


Nie należy zbyt długo zwlekać z podjęciem decyzji o usunięciu operacyjnym zaćmy. Zbyt długie oczekiwanie doprowadza do znacznego stwardnienia soczewki, a następnie jej rozpadu, co może spowodować np.: powstanie jaskry wtórnej lub zapalenie błony naczyniowej. Usuwanie tzw. zaćmy twardej jest również obarczone większą ilością powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych.


Lekarz okulista powinien zawsze ocenić w jakim stopniu zaćma upośledza ostrość wzroku i na tej podstawie podjąć decyzję o ewentualnym zabiegu, a nie pozostawiać pacjenta w oczekiwaniu aż zaćma "dojrzeje".